счетоводство

Новият Закон за счетоводството влезе в парламента No ratings yet.

Проектът на новия Закон за счетоводството е внесен в деловодството на Народното събрание. Той е изготвен във връзка с въвеждане на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) участва в Работната група към Министерство на финансите по транспонирането на директивата в националното законодателство. В

Намалява се административната тежест при осчетоводяването No ratings yet.

Най-много промени ще има при малките предприятия и при тези от добивната промишленост Правителството одобри проект на нов Закон за счетоводството и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме. Проектът е изготвен във връзка с въвеждане на европейски директиви в националното счетоводно законодателство. Новият Закон за счетоводството цели намаляване на административната тежест и

Недекларирани 1 млрд. евро във Ватикана No ratings yet.

Светият престол вече работи по международните финансови стандарти Департаментите във Ватикана са имали над 1 млрд. евро, които не са били декларирани в балансови отчети, преди новите счетоводни правила да влязат в сила в страната. Това се казва в изявление на града държава, цитирано от агенция Ройтерс. Миналият декември кардинал Джордж Пел, който беше назначен

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ No ratings yet.

Това предвижда нов проект за изменение на Закона за адвокатурата, публикуван на сайта на Народното събрание. Редица дейности, които до момента се извършват от счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от тях, според нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Така например счетоводителите няма да имат