Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност

Кои доходи са от друга стопанска дейност? доходи от дейност като земеделски производители; доходи от горско, ловно, рибно стопанство; авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и техните автори; възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители; доходи от упражняванe на занаятчийска дейност, които не се облагат с […]

Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност Read More »