срокове за подаване на ГДД

ЕТ подават две декларации – до 30 април и до 30 юни No ratings yet.

НАП разпространи становище относно сроковете за подаване на декларациите по ЗДДФЛ, по-специално от едноличните търговци, както и декларациите на самоосигуряващите се лица. Възможни са хипотези, при които се подават две декларации. Лицата, които се осигуряват като ЕТ, правят годишно изравняване и подават декларация №6 до 30 юни. ОТНОСНО: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация

годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) 5/5 (1)

Годишна данъчна декларация (ГДД) Ако изпитвате трудности и необходимост от помощ при попълване и подаване на годишна данъчна декларация се свържете с нас! Новите срокове са относно попълването и подаване на годишна данъчна декларация са: Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България! Годишна данъчна декларация за Юридически лица Срока за подаване

Scroll Up