срокове за подаване на ГДД

ЕТ подават две декларации – до 30 април и до 30 юни

НАП разпространи становище относно сроковете за подаване на декларациите по ЗДДФЛ, по-специално от едноличните търговци, както и декларациите на самоосигуряващите се лица. Възможни са хипотези, при които се подават две декларации. Лицата, които се осигуряват като ЕТ, правят годишно изравняване и подават декларация №6 до 30 юни. ОТНОСНО: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация […]

ЕТ подават две декларации – до 30 април и до 30 юни Read More »

годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)

Срок за подаване на годишна данъчна декларация 2023г. от физически лица Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за 2023г. от физически лица е 2 май. Това е първият работен ден след 30 април. Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са налични. Достъпът до предварително попълнената декларация за доходите става

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) Read More »