срокове за подаване на ГДД

ЕТ подават две декларации – до 30 април и до 30 юни No ratings yet.

НАП разпространи становище относно сроковете за подаване на декларациите по ЗДДФЛ, по-специално от едноличните търговци, както и декларациите на самоосигуряващите се лица. Възможни са хипотези, при които се подават две декларации. Лицата, които се осигуряват като ЕТ, правят годишно изравняване и подават декларация №6 до 30 юни. ОТНОСНО: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация

годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) 4/5 (4)

Срок за подаване на годишна данъчна декларация 2023г. от физически лица Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за 2023г. от физически лица е 2 май. Това е първият работен ден след 30 април. Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са налични. Достъпът до предварително попълнената декларация за доходите става