За лицата, които подават информация за доходите на чуждестранни физически лица

Във връзка с попълването на информацията за целите на автоматичния обмен и с оглед точното идентифициране на чуждестранните физически лица, следва да се има предвид, че полето, в което се посочват данни за идентификационния номер на лицето, е задължително за попълване. Това поле не следва да се попълва само в случаите, в които чуждестранното физическо […]

За лицата, които подават информация за доходите на чуждестранни физически лица Read More »