самоосигуряващи лица

Подаваме всички декларации за физически лица с персонален код No ratings yet.

Хората вече могат да променят кода си неограничен брой пъти Клиентите на НАП вече могат да променят персоналния си идентификационен код (ПИК). След първата регистрация за ползване на е-услугите на НАП с ПИК, гражданите могат да променят персоналния си код колкото пъти желаят. Новият ПИК обаче трябва да е с дължина между 8 и 12

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005г. No ratings yet.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С проекта на наредба са предложени промени в декларации обр. № 1, 5 и 6, както и