регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

Доброволна регистрация по ДДС е въпрос който вълнува и касае всеки собственик на новорегистрирана компания или в момента му предстои да открие своята нова фирма. Множество са въпросите относно осигурителните задължения, възникващи със стартиране на дейност, данъчните казуси са другият елемент, който се нуждае от прецизен анализ. Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма Законът […]

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма Read More »

Важни стъпки след регистрация на фирма

Първи и най-важни стъпки след регистрацията на фирма?

Кои са най-важните стъпки след регистрацията на фирма? Основните стъпки, които всеки предприемач трябва да има предвид след регистрация на фирма са: Издаване на печат на фирмата; По желание, направа на лого и/или уеб сайт на фирмата, визитки, facebook страница, google реклама. Електронна поща, електронен подпис. Да се закрие набирателната сметка в банката и да

Първи и най-важни стъпки след регистрацията на фирма? Read More »

Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС Процедура за регистрация по ДДС. Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията. Разгледайте повече за нашите услуги на счетоводна кантора в София

Процедура за регистрация по ДДС Read More »