Официалните празници в РБ са определени в чл. 154, ал. 1 от КТ.

Официалните празници в РБ са определени в чл. 154, ал. 1 от КТ. Почивните дни през 2015 г. са обявени съгласно чл. 154, ал. 2 от КТ, чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител и Решение на Министерския съвет от 5 ноември 2014 г. ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2015 г. Празник Почивни […]

Официалните празници в РБ са определени в чл. 154, ал. 1 от КТ. Read More »