разходи

Доходите остават непроменени, но разходите растат

Нараства потреблението на алкохол и цигари През изминалата 2014 година доходите на членовете на домакинствата остават без промяна. За сметка на това разходите им са нараснали. Това показват данните на Националният статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на домакинствата за изтеклата година.

Държавата дава 150 млн. лв. ДДС по водни проекти

Това предлагат депутати, след като ЕК изненадващо отказа да поеме разходите по данъка Допълнителни 150 млн. лeвa ще отпусне бюджета за финансирани по европейските структурни фондове и Кохезионен фонд водни проекти за изплатено ДДС. Това става ясно от проект на изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, внесен в последния работен ден …

Държавата дава 150 млн. лв. ДДС по водни проекти Read More »

Разходите за труд се увеличават

В края на 2014 най-висок ръст в разходите за възнаграждения има при административните и спомагателни дейности През четвъртото тримесечие на 2014 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите с 0.9%, а в строителството …

Разходите за труд се увеличават Read More »

Доходите – замразени, разходите растат

Спада потреблението на основни хранителни стоки. Средният общ доход на лице от домакинство остава без изменение през четвъртото тримесечие на изминалата година остава без изменение спрямо същия период на 2013 г. – 1227 лв. Данните на Националния статистически институт показват, че в структурата му продължава да доминира работната заплата с дял от 53,6%, но средният …

Доходите – замразени, разходите растат Read More »