Не намаляват заплатата без съгласие на работника No ratings yet.

ВЪПРОС: При какви условия работодателят може да намали заплатите и какво следва, ако работниците откажат да подпишат допълнителното споразумение? Г. С., Бургас ОТГОВОР: Работодателят няма право едностранно да намалява заплатите. Ако работниците откажат да подпишат допълнително споразумение, според което трудовото им възнаграждение се намалява, заплатата следва да остане непроменена. За този отказ не може да