работна заплата

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход

Въпрос: Служителка работи по трудов договор като консултант продавач. Възнаграждението, което й се изплаща по трудов договор , съвпада с минималния осигурителен доход за дейността – например – 460 лв. Поради затруднения работодателят се е договорил с нея да й изплаща минимална работна заплата – 310 лв., но осигурителният доход се запазва на прага – […]

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход Read More »

Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение

Поради намалялата работа в предприятие, работодателят вместо да съкращава персонал желае да намали трудовите възнаграждения на всички служители за определен период и да запази работните места. Какъв е начинът да се извърши тази промяна? Намаляването на размера на основното трудово възнаграждение на работника фактически е промяна на условията по трудовия договор, която може да се

Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение Read More »

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя

Работодателят, поради спадане обема на работа, намалява основната заплата на част от служителите с по-висока квалификация и трудов стаж с 30%, а на друга част от служителите – с по-ниска квалификация – с 10%. Има ли право работодателят да намали с различен процент основното възнаграждение и как може да се защитя? Размерите на основното и

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя Read More »