работна заплата

Красен Станчев: Обещанията за вдигане на заплатите са илюзорни No ratings yet.

Красен Станчев: Обещанията за вдигане на заплатите са илюзорни Партиите обещават нещо, което още не е произведено, смята икономистът Предизборните обещания за увеличението на минималната заплата са илюзорни, защото се обещава нещо, което не е произведено. Това каза пред Радио „Фокус“ икономистът Красен Станчев. „Тогава, когато икономиката расте, съответно и заплатите, и производителността на труда

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход No ratings yet.

Въпрос: Служителка работи по трудов договор като консултант продавач. Възнаграждението, което й се изплаща по трудов договор , съвпада с минималния осигурителен доход за дейността – например – 460 лв. Поради затруднения работодателят се е договорил с нея да й изплаща минимална работна заплата – 310 лв., но осигурителният доход се запазва на прага –

Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение No ratings yet.

Поради намалялата работа в предприятие, работодателят вместо да съкращава персонал желае да намали трудовите възнаграждения на всички служители за определен период и да запази работните места. Какъв е начинът да се извърши тази промяна? Намаляването на размера на основното трудово възнаграждение на работника фактически е промяна на условията по трудовия договор, която може да се

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя 5/5 (2)

Работодателят, поради спадане обема на работа, намалява основната заплата на част от служителите с по-висока квалификация и трудов стаж с 30%, а на друга част от служителите – с по-ниска квалификация – с 10%. Има ли право работодателят да намали с различен процент основното възнаграждение и как може да се защитя? Размерите на основното и