работа

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали От две тримесечия насам данните са притеснителни Преди дни НСИ публикува едни от най-важните статистически индикатори за икономиката в края на 2016 г. – експресната оценка за БВП, тримесечното наблюдение на работната сила и месечните данни за наетите на трудово и служебно правоотношение през декември. …

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали Read More »

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ

В условията на икономическа криза много работодатели са изправени пред необходимостта да реагират на намаляването на обема на работа, обусловено от спада в потреблението на произвеждани стоки, търсенето на предоставяни услуги и пр. Същите причини могат да доведат и до състояние на спиране на работата (престой по причини, зависещи от работодателя). Поради това зачестяват и …

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ Read More »