% Вноска фонд “ТЗПБ” от осигурители No ratings yet.

Този тип перо отговаря на реда за внасяне на осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест”. Тези вноски са за сметка на работодателите и трябва да се внасят по отделен параграф. Необходими са две пера от този вид – едно за лицата родени до 31.12.1959 г., и друго – за родените след 01.01.1960