Промените в Кодекса на труда влязоха в сила

С промените се въвежда и нов вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за платените отпуски на работниците и служителите си. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в бр. 54 на „Държавен вестник“ от днес, […]

Промените в Кодекса на труда влязоха в сила Read More »