Облагане на продажбите на лични вещи в интернет от ФЛ

Как се облагат продажбите на лични вещи в интернет? В тази статия ще разгледаме как закона третира продажбите на лични вещи в интернет. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на […]

Облагане на продажбите на лични вещи в интернет от ФЛ Read More »