Лукарски с 5 приоритета в управлението на икономиката No ratings yet.

На първо място е премахването на административната тежест над бизнеса Министърът на икономиката Божидар Лукарски и неговите заместници Даниела Везиева и Любен Петров  представиха на пресконференция  основните пет приоритета на министерство на икономиката. „Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест”, заяви министър Лукарски. Усилията на министерството ще са насочени