преструктуриране

Законопроект предвижда по-ранна намеса при проблем с банка No ratings yet.

Разпоредбата в на новия закон променя срока, в който БНБ може да постави една банка под специален надзор – от 6 на 1 месец Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници предвижда възможност за по-ранна намеса от страна на регулаторните органи, които следят състоянието им. Един от начините за осъществяването на законопроекта

HP ще похарчи $2 млрд. за преструктуриране No ratings yet.

Четвъртата най-добра IT компания се разделя на две, а осъществяването ще е съпроводено с доста средства. След около три месеца HP ще се раздели на две големи технологични компании. Определена е и цената, срещу която това ще се случи – близо 2 млрд. долара. Please rate this Sample rating item Sample rating item 0 1 2 3