Предприятията подават декларации и уведомления за условията на труд

Около 207 000 предприятия са задължени да подават декларации и уведомления за условията на труд През 2015 г. попълването става директно през интернет портал без да е необходимо инсталиране на специален софтуер Около 30 000 работодатели са подали досега декларации и уведомления за условията на труд в техните предприятия. Задължени да ги подадат, според чл. […]

Предприятията подават декларации и уведомления за условията на труд Read More »