Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск- изчисляване и изплащане

Разяснение Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск представлява заместваща престация на правото реално да се ползва платеният отпуск от работника или служителя. Изплатеното обезщетение замества неизползвания отпуск и невъзможността той да се ползва в бъдеще.   Основни правила при изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск Кога се дължи обезщетение по чл. 224 КТ? …

Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск- изчисляване и изплащане Read More »