пенсионно осигуряване

Как ще се пенсионираме през 2015 No ratings yet.

Разяснение Промените от 01.01.2015 г. в Кодекса за социално осигуряване (КСО) – основният нормативен акт, уреждащ пенсионното осигуряване, са направени с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). Някои от тях

ING променя името си на NN No ratings yet.

Новото име на компанията ще е директно свързано с основоположниците си ING Пенсионно осигуряване и ING Животозастраховане имат ново име, марка и лого – NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане. Те бяха представени днес пред медиите в София. Името NN произлиза от „Национале-Нидерланден” (Nationale-Nederlanden) –компания, създадена през 1963 г. и сформирала се от сливането на