парично обезщетение

Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

Редът за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица е регламентиран в Раздел III и Раздел IV от глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ). Актуални Цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн в цяла България! 1. Условия за […]

Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване. Read More »