Кабинетът одобри ОП „Региони в растеж” No ratings yet.

Тя ще осигури 1,54 млрд. евро за развитието на българските региони Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в Европейската комисия, като се очаква той