ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” стартира през март No ratings yet.

Преки бенефициенти могат да бъдат райони на Столична община, общини, детски градини, училища и неправителствени организации Преговорите с Европейската комисия за приемането на текстовете на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 на експертно ниво приключиха успешно. Официално ЕК ще съобщи приемането през месец март 2015 г. Това заяви проф. Николай Денков, зам-министър