Формуляри и образци за пенсии

обр. УП-1 Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) НОВ  обр. УП-2 Удостоверение за осигурителен доход  обр. УП-3 Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж  обр. УП-4 Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството  обр. УП-5 Декларация за семейни обстоятелства  обр. УП-6 Удостоверение за направена/и удръжка/и от пенсия/и добавка/и  обр. …

Формуляри и образци за пенсии Read More »