Важно от Държавен вестник

Обнародвани са: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. Със Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО) за 2015 г. се въвеждат следните промени в действащото законодателство: а) Определят се размери на месечния осигурителен доход за 2015 г., както следва: – максимален месечен размер на осигурителния доход – 2 600 лв.; – минимален […]

Важно от Държавен вестник Read More »