Облагане на продажби в Интернет на юридически лица

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица. На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко местно юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Прочети също: Фрийлансъри в България и работа от интернет Когато местно […]

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица Read More »