ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ

В условията на икономическа криза много работодатели са изправени пред необходимостта да реагират на намаляването на обема на работа, обусловено от спада в потреблението на произвеждани стоки, търсенето на предоставяни услуги и пр. Същите причини могат да доведат и до състояние на спиране на работата (престой по причини, зависещи от работодателя). Поради това зачестяват и …

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ Read More »