НСИ

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали No ratings yet.

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали От две тримесечия насам данните са притеснителни Преди дни НСИ публикува едни от най-важните статистически индикатори за икономиката в края на 2016 г. – експресната оценка за БВП, тримесечното наблюдение на работната сила и месечните данни за наетите на трудово и служебно правоотношение през декември. …

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали No ratings yet. Read More »

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г. No ratings yet.

В преселванията между населените места в страната са участвали 94 520 лица Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз1 и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 …

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г. No ratings yet. Read More »

Доходите остават непроменени, но разходите растат No ratings yet.

Нараства потреблението на алкохол и цигари През изминалата 2014 година доходите на членовете на домакинствата остават без промяна. За сметка на това разходите им са нараснали. Това показват данните на Националният статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на домакинствата за изтеклата година. Please rate this Sample rating item Sample rating item 0 1 2 …

Доходите остават непроменени, но разходите растат No ratings yet. Read More »

Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие No ratings yet.

На човек от населението се падат 3 144 лв. от стойностния обем на показателя, сочат данни на НСИ През март 2015 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец, сочат данните от бизнес анкетите на НСИ. Производството По предварителни данни, през януари 2015 г. календарно изгладеният индекс …

Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие No ratings yet. Read More »

Разходите за труд се увеличават No ratings yet.

В края на 2014 най-висок ръст в разходите за възнаграждения има при административните и спомагателни дейности През четвъртото тримесечие на 2014 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите с 0.9%, а в строителството …

Разходите за труд се увеличават No ratings yet. Read More »

Месечен обзор на Българската икономика No ratings yet.

В текущия месечен обзор на българската икономика са използвани статистически данни, публикувани до 13 февруари 2015 г. Според експресните оценки на НСИ, икономически- ят растеж в страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. достигна 1.2% спрямо съответния период на предходната година. Растежът бе движен от вът- решното търсене, като крайното потребление се по- виши с …

Месечен обзор на Българската икономика No ratings yet. Read More »

Доходите – замразени, разходите растат No ratings yet.

Спада потреблението на основни хранителни стоки. Средният общ доход на лице от домакинство остава без изменение през четвъртото тримесечие на изминалата година остава без изменение спрямо същия период на 2013 г. – 1227 лв. Данните на Националния статистически институт показват, че в структурата му продължава да доминира работната заплата с дял от 53,6%, но средният …

Доходите – замразени, разходите растат No ratings yet. Read More »