НСИ

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г.

В преселванията между населените места в страната са участвали 94 520 лица Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз1 и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 […]

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г. Read More »

Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие

На човек от населението се падат 3 144 лв. от стойностния обем на показателя, сочат данни на НСИ През март 2015 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец, сочат данните от бизнес анкетите на НСИ. Производството По предварителни данни, през януари 2015 г. календарно изгладеният индекс

Ръст на БВП с 1.3% през четвъртото тримесечие Read More »

Разходите за труд се увеличават

В края на 2014 най-висок ръст в разходите за възнаграждения има при административните и спомагателни дейности През четвъртото тримесечие на 2014 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите с 0.9%, а в строителството

Разходите за труд се увеличават Read More »

Месечен обзор на Българската икономика

В текущия месечен обзор на българската икономика са използвани статистически данни, публикувани до 13 февруари 2015 г. Според експресните оценки на НСИ, икономически- ят растеж в страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. достигна 1.2% спрямо съответния период на предходната година. Растежът бе движен от вът- решното търсене, като крайното потребление се по- виши с

Месечен обзор на Българската икономика Read More »

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ

Това предвижда нов проект за изменение на Закона за адвокатурата, публикуван на сайта на Народното събрание. Редица дейности, които до момента се извършват от счетоводители и различни тясноспециализирани консултанти са изброени в забранителния списък за извършване от тях, според нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Така например счетоводителите няма да имат

Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е АДВОКАТ Read More »