Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г.

В преселванията между населените места в страната са участвали 94 520 лица Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз1 и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 […]

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г. Read More »