Наредба № 8

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. No ratings yet.

Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005г. No ratings yet.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С проекта на наредба са предложени промени в декларации обр. № 1, 5 и 6, както и