намаляване

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход

Въпрос: Служителка работи по трудов договор като консултант продавач. Възнаграждението, което й се изплаща по трудов договор , съвпада с минималния осигурителен доход за дейността – например – 460 лв. Поради затруднения работодателят се е договорил с нея да й изплаща минимална работна заплата – 310 лв., но осигурителният доход се запазва на прага – …

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход Read More »

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ

В условията на икономическа криза много работодатели са изправени пред необходимостта да реагират на намаляването на обема на работа, обусловено от спада в потреблението на произвеждани стоки, търсенето на предоставяни услуги и пр. Същите причини могат да доведат и до състояние на спиране на работата (престой по причини, зависещи от работодателя). Поради това зачестяват и …

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА ИЛИ НЕЙНОТО СПИРАНЕ Read More »

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя

Работодателят, поради спадане обема на работа, намалява основната заплата на част от служителите с по-висока квалификация и трудов стаж с 30%, а на друга част от служителите – с по-ниска квалификация – с 10%. Има ли право работодателят да намали с различен процент основното възнаграждение и как може да се защитя? Размерите на основното и …

Едностранно намаляване на работната заплата от работодателя Read More »