Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение

Поради намалялата работа в предприятие, работодателят вместо да съкращава персонал желае да намали трудовите възнаграждения на всички служители за определен период и да запази работните места. Какъв е начинът да се извърши тази промяна? Намаляването на размера на основното трудово възнаграждение на работника фактически е промяна на условията по трудовия договор, която може да се […]

Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение Read More »