Малки и средни предприятия

Малките и средните предприятия

Екипът на Инфо Консулт ООД, гр. Благоевград помага при счетоводството на малките и средни предприятия. За повече информация прочетете статията и ни се доверете. Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99.8% от всички предприятия, както в България, така и в ЕС. Българските МСП създават 65% от добавената стойност и 75% от работните места в страната, […]

Малките и средните предприятия Read More »