Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България

От началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които са закупили нова леки автомобили от страна от ЕС, дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват лекия автомобил! Кои превозни средства са нови според ЗДДС? Като […]

Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България Read More »