Законопроект предвижда по-ранна намеса при проблем с банка No ratings yet.

Разпоредбата в на новия закон променя срока, в който БНБ може да постави една банка под специален надзор – от 6 на 1 месец Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници предвижда възможност за по-ранна намеса от страна на регулаторните органи, които следят състоянието им. Един от начините за осъществяването на законопроекта