Бюджетът на плюс с 85 млн. лева за януари

Това е първи излишък през януари от 2009 г. насам, отчитат от МФ По предварителни данни и оценки, салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лв. или 0,1% от прогнозния БВП. Това е първият бюджетен излишък за …

Бюджетът на плюс с 85 млн. лева за януари Read More »