Командировки в страната и в чужбина

Изменения в наредбите, уреждащи командировките в страната и чужбина В “Държавен вестник”, брой 27 от 24.03.2023 г., са обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за командировките в страната. Съгласно промените минималният размер на дневната сума при командировка в България се увеличава. Така на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, ще се заплащат дневни …

Командировки в страната и в чужбина Read More »