счетоводство

Историята на счетоводството

История на възникване и развитие на счетоводството Емблемата на счетоводителите, призната за международната емблема на счетоводителите, изобразява слънцето, везните, кривата на Бернули и мотото е надписано: „Наука, доверие, независимост“. Слънцето символизира счетоводството на финансовото счетоводство, везните – баланс, а кривата на Бернули – символ, че счетоводството, възникнало веднъж, ще съществува завинаги. Историята на счетоводството има […]

Историята на счетоводството Read More »