Декларация за доходи на физичски лица

Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г.

С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила от 01.01.2019 г. бяха направени съществени промени във връзка с предоставянетона информация от платците на доходи на физически лица. Вече информация ще се предоставя освен: със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, която съществува от дълги години, така и с нова справка по чл. 73, […]

Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г. Read More »