излишък

Бюджетът към март е на 250 млн. лв. излишък No ratings yet.

Излишъкът в бюджета към края на март възлиза на 250 млн. лв., сочат предварителните данни на МФ за първото тримесечие, съобщиха от институцията. В съобщението на ведомството се подчертава, че това е първи излишък за първото тримесечие от 2009 г. насам. Припомня се, че към март 2014 г. беше отчетен дефицит в размер на 874.7

Бюджетът на плюс с 85 млн. лева за януари No ratings yet.

Това е първи излишък през януари от 2009 г. насам, отчитат от МФ По предварителни данни и оценки, салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лв. или 0,1% от прогнозния БВП. Това е първият бюджетен излишък за