Годишен финансов отчет

Изготвяне на годишен финансов отчет No ratings yet.

Стъпки при съставяне на годишен финансов отчет 1. Общи Условия (Въведение) Финансови отчети представят финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да се предостави информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на икономически …

Изготвяне на годишен финансов отчет No ratings yet. Read More »