Командировки в страната и в чужбина 5/5 (1)

Командировката е едностранна промяна на мястото на работа на работника и служителя, без да се променя характерът на работа. Работодателят изпраща лицата за извършване на конкретна служебна работа в друго населено място или в чужбина. Работодателят преценя необходимостта от командироване. Той определя кой работник или служител да бъде командирован, къде и за какъв период да