Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г. No ratings yet.

Данъци Данъчни декларации вече може да се подават само с ПИК. От началото на година гражданите могат да подават данъчна декларация по електронен път, използвайки персонален идентификационен код (ПИК). Досега те трябваше да ползват електронен подпис, което поради ежегодните разходи отказваше значителна част от тях. Близо 150 хил. е броят на имащите ПИК, което дава …

Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г. No ratings yet. Read More »