Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Предложеният проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане …

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. Read More »