Държавният дълг е 12,26 млрд. евро

Валутната му структура и разплащанията по него са предимно в евро Към края на юни 2015 г. държавният дълг възлиза на 12,26 млрд. евро. Това показват данните от официалния регистър на дълга, воден от Министерството на финансите. Вътрешните задължения са в размер на 4,36 млрд. евро, а външните – на 7,89 млрд. евро, сочи информацията […]

Държавният дълг е 12,26 млрд. евро Read More »