Над 11 млрд. евро държавен дълг в края на 2014 г.

Делът му спрямо брутния продукт е 27 на сто Над 11 млрд. евро държавен дълг в края на 2014 г.Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, същият към края на декември възлиза на 11 300,7 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 219,1 млн. евро, а външните – в размер на 7 081,7 […]

Над 11 млрд. евро държавен дълг в края на 2014 г. Read More »