Банката за развитие ще рефинансира дружества с лоши кредити No ratings yet.

След като миналата година банката щедро кредитира свързани с Делян Пеевски компании, вече ще има лимит на заемите към един клиент или група Българската банка за развитие (ББР) ще рефинансира дружества с лоши кредити. За целта е променен уставът й, а инициативата е на финансовото министерство в качеството му на мажоритарен собственик. Обяснението е, че