доход

2253 лв. на месец са необходими за издръжка на домакинство

С доход до 295 лв. на месец живеят 2 456 000 българи 80,9% от домакинствата в България живеят с общ доход на човек под необходимите средства за издръжка на живот, сочи анализ на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, изготвен на база необходимите средства за издръжка на живот и данните за разпределението на домакинствата по […]

2253 лв. на месец са необходими за издръжка на домакинство Read More »

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения? Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа). Как се определя дължимият авансов данък? Дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по ставка от 10%. Месечната данъчна основа се

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения Read More »

Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност

Кои доходи са от друга стопанска дейност? доходи от дейност като земеделски производители; доходи от горско, ловно, рибно стопанство; авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и техните автори; възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители; доходи от упражняванe на занаятчийска дейност, които не се облагат с

Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност Read More »