ДОО

Полезни връзки от НОИ, НАП, НСИ и др. No ratings yet.

Главна дирекция на НАП Национален осигурителен институт Национална здравноосигурителна каса Главна инспекция по труда Агенция за приватизация Министерство на труда и социалната политика Министерство на икономиката Министерство на финансите Министерство на земеделието и храните Изчисляване на прогнозна пенсия Изчисляване на прогнозна пенсия Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане Изчисляване на …

Полезни връзки от НОИ, НАП, НСИ и др. No ratings yet. Read More »

Работодателите недоволни от пенсионната реформа No ratings yet.

Представените идеи не отговарят на изискванията за цялостна структурна реформа, смятат работодателите Представителните организации на работодателите в България изразиха своята позиция от изложените МТСП виждания за пенсионната реформа. Те констатирахаотказ от програмните намерения на партиите в коалиционното правителство, прокламирани по време на последната изборна кампания, както и откровеното несъобразяване с многократно представяни и аргументирани предложения …

Работодателите недоволни от пенсионната реформа No ratings yet. Read More »

НОИ започва реализацията на проект No ratings yet.

НОИ започва реализацията на проекта за разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи Националният осигурителен институт приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по проект “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” по Оперативна програма …

НОИ започва реализацията на проект No ratings yet. Read More »

% Вноска фонд “ТЗПБ” от осигурители No ratings yet.

Този тип перо отговаря на реда за внасяне на осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест”. Тези вноски са за сметка на работодателите и трябва да се внасят по отделен параграф. Необходими са две пера от този вид – едно за лицата родени до 31.12.1959 г., и друго – за родените след 01.01.1960 …

% Вноска фонд “ТЗПБ” от осигурители No ratings yet. Read More »

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. No ratings yet.

С 91,4 млн. лева по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година. Общите разходи за периода възлизат на 9 273,9 млн. лв., което представлява 99,0% изпълнение на плана за годината. Заедно с направените разходи …

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. No ratings yet. Read More »