документи

Документи на НАП 5/5 (1)

Нови документи Нормативни документи на НАП Указания за попълване на Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” – 2019 Декларация обр.1 Указания за попълване на Декларация образец № 3 “Данни за осигуреното лице” – 2019 Декларация обр.3 Указания за попълване на Декларация образец № 5 “Данни за осигуреното лице” – 2019 Декларация обр.5 Указания

Необходими документи за признаване на командировка No ratings yet.

Какви разходооправдателни документи са необходими за признаване на разходите от командировка в страната и чужбина, когато пътуването е извършено със служебен автомобил и когато е с градски транспорт (в това число самолет, междуградски автобуси, градски автобуси, влакове, таксита и др.)? Командировките са основно на служители, които са търговци на фирмата и са свързани с основната