ЕК одобри две оперативни програми

Те са „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ Европейската комисия одобри оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат финансирани със средства от Еропейския съюз до 2020-а година. Оперативна програма „Добро управление“ ще продължи действащите досега „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. Бюджетът е 335 милиона евро. […]

ЕК одобри две оперативни програми Read More »